Gå till innehåll
Svenska Dartförbundet
Svenska Dartförbundet

Handlingar till förbundsstämman

Förbundsstämmor

Kallelse:


NÄR: Förbundsstämman 2025 kommer att hållas i April 2025

VAR: -


Vid förbundsstämman har varje förening som i rätt tid erlagt medlemsavgift och andra avgifter samt även i övrigt fullgjort sina stadgeenliga skyldigheter gentemot SvDF rösträtt. Varje röstberättigad förening har en röst och ytterligare en röst för var tionde registrerad licensierad föreningsmedlem per den 31 december föregående kalenderår; dock som mest fem röster. Föreningens ombud innehar samtliga föreningens röster. Förening skall inge fullmakt för ombud. Endast ombud har rösträtt. Ombud får ej överlåta sin rösträtt.

Yttranderätt på årsmötet har: ombuden för föreningarna, förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och motionär i vad avser egen förenings eller Specialdistriktsförbunds (SDF) motion. Yttranderätt tillkommer RF:s representant och med mötets enhälliga samtycke annan närvarande.

Publicerad: 2023-04-23

Senast uppdaterad: 2024-05-12

Författare: Camilla Rehnlund

Sponsorer

Postadress

Guldgubbegatan 5 E

43433 Kungsbacka


Kontakta oss

070-9501521

kansli@dart.se